Logo adwokatura polska

Czym się zajmuję ?

Kancelaria adwokata Romualda Kędzierskiego świadczy kompleksową pomoc prawną na rzecz Klientów indywidualnych i przedsiębiorców. Główne obszary praktyki adwokackiej to prawo gospodarcze, prawo cywilne i prawo administracyjne.
Pomoc prawna realizowana jest w następujących formach:Adwokat Romulad Kędzierski, pomoc

  1.  udzielanie porad prawnych,
  2.  sporządzanie mniej lub bardziej skomplikowanych opinii prawnych,
  3.  opracowywanie projektów umów oraz analiza umów otrzymywanych od kontrahentów Klientów pod kątem bezpieczeństwa klauzul umownych dla Klientów,
  4.  reprezentacja Klientów w postępowaniach przed sądami, urzędami, organami administracyjnymi i organami ścigania,
  5.  reprezentacja Klientów w działaniach zmierzających do pozasądowego rozwiązywania sporów (postępowania polubowne, mediacje i negocjacje).

Specjalizacje
Inne Usługi

Facebook
Facebook
LinkedIn