Uzyskanie decyzji o konkretnej treści, skuteczne odwołanie się od decyzji, czy jej zakwestionowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub Naczelnym Sądem Administracyjnym nie zawsze należy do łatwych. Decyzje wydawane są w oparciu o konkretne, często skomplikowane przepisy prawa administracyjnego. Błędne decyzje wcale nie należą do rzadkości, zwłaszcza gdy organy administracyjne z urzędu nie dokonają należytego zebrania materiału dowodowego lub ustalenia stanu faktycznego sprawy, albo uniemożliwią stronie zapoznanie się ze zgromadzonymi w sprawie dowodami. Decyzja o treści odmawiającej pozwolenia na budowę może zatrzymać lub znacząco opóźnić proces inwestycji budowlanej, natomiast decyzja o cofnięciu wizy uniemożliwi wykonywanie pracy na terytorium RP.

W ramach pomocy prawnej w zakresie prawa administracyjnego, Kancelaria świadczy następujące usługi:

  1. sporządzanie wniosków do organów,

  2. porady w zakresie prawa administracyjnego,

  3. reprezentacja Klienta przed organami administracyjnymi i sądami administracyjnymi, w tym sporządzanie stosownych pism merytorycznych i środków odwoławczych

– bez względu na rodzaj sprawy. W obszarze zainteresowań adwokata Romualda Kędzierskiego leżą głównie sprawy administracyjne z zakresu prawa budowlanego (w tym pomocy w uzyskaniu wymaganych koncesji i pozwoleń organów administracji państwowej), sprawy dot. wywłaszczenia nieruchomości, sprawy meldunkowe, pomocy społecznej, sprawy w zakresie wiz dla cudzoziemców, a także opłat i podatków lokalnych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących usług prawnych w zakresie Prawa administracyjnego, skontaktuj się z adwokatem Romualdem Kędzierskim pod numerem tel.:  575-572-003 lub pod adresem e-mail: adwokat.romualdkedzierski@gmail.com 

Facebook
Facebook
LinkedIn